a
Dzwonek szkolny
Zegar widmowy
Sumator binarny
Lampa plazmowa i jakubowa drabina